Keresés a weboldalon

Tárgyak és szövegek. A huszár kiállítás háttere I.

Tárgyak és szövegek. A sárvári múzeum huszárkiállítása

2015.11.24

A vendégkönyvi bejegyzések, de a vendégszámok is jelzik, hogy a sárvári múzeum új huszárkiállítása sikeres. A programokra, melyeket a kiállításra építünk, szintén sokan ellátogatnak. Mindezek alapján azt gondoltuk, hogy különféle témákban elmondjuk, miért pont ilyen lett a kiállítás. Elsőként az ismeretátadásról lesz szó.

„Egy nagyon érdekes, egy pillanatig sem untató, hanem oktató, elgondolkodtató, elbűvölő, helyenként megrázó, nagyon jól felépített kiállítás, ahová ismételten visszatérni vágyna az ember!”
November második hétvégéjén született ez a vendégkönyvi bejegyzés. Egy mondatban összefoglalja azt, amit mi, a múzeum munkatársai szeretnénk elérni a huszárok történetéről, mindennapjairól szóló kiállításunkkal.
A meghatározások különbözősége ellenére is a múzeum lényegét a tudás, illetve a tudás átadása adja. A kiállítások segítségével ezt az elvárást teljesítjük. Amikor előkészítjük állandó és időszaki kiállításainkat, mindig el kell dönteni, vajon mit és milyen formában adunk át vendégeinknek. Sok tablót írunk és rengeteg tárgyfeliratot készítünk. Ez is egy lehetséges megoldás. Vagy csak tárgyakat, másolatokat helyezünk ki egy olyan válogatásban, mely alapján a szemlélődő elgondolkodik és összefüggéseket keres. Sokféle lehetőség áll a rendelkezésre. A következőkben röviden a huszárkiállításban alkalmazott megoldásokat mutatjuk be. Szinteket különböztetünk meg, melyek ugyan egyértelműen lehatárolhatók, de egységes alkalmazásukkal érjük el valódi célunkat, azaz az ismeretátadást.

1. szint: A kiállítás látható valósága

A tárlatban a főszereplők a kiállított tárgyak, tárgy-csoportok, az installálás észrevétlenül háttérbe szorul. Nemzetközi példák és tanulmányok alapján az installáció, a vitrinek, a falak színe a kiállításra került tárgyak bemutatását szolgálja, nem magát hirdeti. Az egymásba nyíló termek színezése visszafogott, de nem egységes, termen belül is változik. A két, a huszárezredek tiszti étkezdéjét bemutató szobán kívül a kiállítási egységek hangulata más és más. Minden változás a látogató figyelmének fenntartását szolgálja. A vitrinek fehér keretezése, a hátfalak szürke színe adja meg az egységes felületet a teljes kiállításban.
Nem egy csupasz látványelemről van szó. Ma már több vizsgálat is alátámasztja, hogy az ember nagyjából húszpercenként új benyomás után kutat. A tárlatvezetések során mi is megfigyeltük, hogy akár tetszik, akár nem, ha bizonyos időközönként nem dobunk be egy szokatlan információt, egy kedves történetet, netán egy történelmi viccet, a körülöttünk állók előbb-utóbb ásítozni kezdenek, rosszabb esetben egymással elegyednek szóba. Hasonló a helyzet a kiállítási térrel. A huszár kiállításban ezért is változtattuk teremről teremre haladva nemcsak a falszíneket, hanem a kiállítási egységeknek a hangulatát. A tiszti étkezdét bemutató terem inkább ünnepélyes, az első világháborúról szóló szoba egyhangú, mondjuk úgy szikár. A két világháború közti lovassport eredményeit, köztük az 1936-ban Berlinben rendezett olimpia egyik bronzérmét kincstárba helyeztük, melynek falát kellemes hatású kékre festették. A termet elválasztó vitrinben pedig az ezüstkupák ezerfelé szórják a fényt. A huszárság végét jelző rész pedig egy sötét labirintus, mely lehet lövészárok, de akár erőd is. A vendégkönyvi bejegyzés „helyenként megrázó” kitétele elképzelhető, hogy erre a teremre vonatkozik.

2. szint: A feliratok olvasható valósága

A sárvári múzeum huszár kiállításának háttere

A kiállításban két fajta feliratot helyeztünk el, általános tablókat és tárgyfeliratokat. Megfogalmazásuk közben formai és tartalmi követelményeket is szem előtt tartottunk, melyeket a forgatókönyvben is rögzítettünk. Mindkét típus grafikai tervezése esetén alapvető szempont volt az olvashatóság, ami nemcsak a megfelelő betűtípus (Myriad Pro Light, Light Italic, Bold) és betűnagyság (tablóknál  41 és 35 pt, tárgyfeliratok esetében 16 pt) kiválasztását jelentette, hanem a tablók esetében a balra zárt, elválasztás nélküli sorok hosszának meghatározását (55-65 karakter szóközökkel együtt) is. A tabló szövegei nem feltételeznek mély történelmi ismereteket, az előforduló nevek esetében születési és halálozási évet, eseményeknél az évet vagy szövegbe foglalva vagy zárójelben megadva közlik. Egy-egy tabló 1200-1400 karakterből áll. Kerülik az idegenszavak, vagy többek között az ’úgynevezett’, ’korábban említett’, ’mint az ismert’, ’köztudott’ fordulat használatát. Katonai és technikai műszavak esetében magyarázatot ad a szöveg. 
Fontos tartalmi kikötés volt az érthetőség, melyet egyrészt úgy ellenőriztünk, hogy a fordítókat megkértük, csak akkor kezdjék el egy-egy szövegrész fordítását, amikor már biztosak a tartalmában. Természetesen a fordítás közben ezért folyamatosan egyeztettünk és ennek megfelelően módosítottunk is. Munkatársaink is (például a teremőrök) elolvastak egy-egy szövegrészt és elmondták észrevételeiket.
A műtárgyfeliratok két részből állnak össze. A tárgy meghatározását legalább egy, legfeljebb két, ritka esetben három egész mondatból álló magyarázat követi. A tárgyfeliratok sem hagyományos értelemben vett információközlések, ugyanis minden feliratnál olvasható egy valóban rövid magyarázat. Szakítottunk azzal a hagyománnyal, hogy közöljük a kiállított tárgy anyagát, készítési technikáját. Ez utóbbi mellett azért döntöttünk, mert a múzeum vendégeivel látogatásaik során ezt megbeszéltük, és kiderült, hogy ez az információ a legkevésbé érdekli őket. 
A tablók, valamint a tárgyfeliratok nyelve magyar és angol.

3. szint: A feliratok virtuális valósága

QR kódok a sárvári múzeum huszár kiállításán

A tablók, melyek egy-egy téma rövid kifejtését adják, QR kódokkal továbbvezetnek a kommunikációs térbe. A QR kódok egyrészt tartalmazzák a tablók német nyelvű fordítását, másrészt magyar, angol és német nyelven kiegészítő információkat, bővebb magyarázatokat fűznek az egyes kiállítási egységekhez. Itt láthatók magyarázó képek, illusztrációk, melyek segítik az elmélyültebb megértést. A kiállítás virtuális tárlatvezetőjéről van szó.
A különféle témák kiválasztását mindig a tárgyak támasztották alá. Tudatosan vállaltuk, hogy érzelmeket is generálunk, nemcsak a termek felépítésével, hanem a szövegekkel is. A tablókon is olvashatók személyes történetek, de a QR kód mögötti szövegben szintén szóltunk személyes sorsokról. A tiszti étkezdében szólunk a Nádasdy huszárezred I. világháborús hősi halottairól. A tablón statisztikai összefoglaló olvasható, röviden megemlítjük azokat a frontokat, ahol harcoltak a huszárok, illetve arról szólunk, hogyan emlékezett meg az ezred hősi halottairól. A QR kóddal elérhető szövegben azonban elmondjuk, hogy ezt a részt az emlékezés falának tekintjük. Azért itt, mert úgy véltük, aki valóban mélyebben szeretne elmélyülni a kiállításban, számára fontos az emlékezés. 

NÁLUNK MOST CSEND VAN. AZ EMLÉKEZÉS FALA

1930 decemberében az ezred tisztikarának kiadásában jelent meg a Nádasdy huszárok 20. századi történetét bemutató könyv. A fényképekkel, térképvázlatokkal illusztrált munka elsősorban a huszárezred I. világháború alatti történetét mutatta be. A személyes emlékek mellett az ezred háborús naplójára és számos dokumentumra épülő írás részletesen beszámol mindazokról a harcokról, melyben a császári és királyi 9. huszárezred részt vett. Oldalról oldalra elevenedik meg az a szörnyű történet, melyet a korabeliek Nagy Háborúnak neveztek.
Nemcsak a harcok hétköznapivá válása tehette a helyzetet elviselhetetlenné, hanem a barátok és bajtársak hirtelen elvesztése. Nem egyszer a meghalt hősök nyughelye sem ismert. A kiállítás e helyszínére ne csak egy múzeumi kiállítás részeként tekintsünk, hanem mint az emlékezés falára. Egy olyan helyre, ahol álljunk meg egy percre és emlékezzünk a névtelen hősökre, az áldozatokra.
„Nálunk most csend van. Tartalékállásban vagyunk… Azt hiszem, 14 nap múlva szabadságra megyek. Minden jót kívánva, kérem, hogy időnként adjon a jövőben is hírt magáról.”
Részlet Zschoch hadnagy 1916. szeptember 10-én írt leveléből Swiniuchy (ma: Ukrajna) közeléből

Az ernyő

A sárvári múzeum huszárkiállításának hivatalos honlapja

A 3. szintet követi még a kiállítás hivatalos honlapja, valamint a múzeum huszár gyűjteményének internetes és mobilra, tabletre optimalizált, kereshető adatbázisa is. A weboldalak folyamatosan bővülnek. A kiállítás hivatalos oldalán nemcsak a kiállítást mutatjuk be, hanem folyamatosan bővítjük különféle témákban. Itt olvashatók azok az információk, melyek a látogatás megszervezéséhez szükségesek.
Ugyanakkor a feldolgozott témákkal a huszárság gazdag történetét mutatjuk be. A honlap felépítése, köszönhetően a Selina Kft. munkatársának, Keresztes Katalinnak, lehetővé teszi, hogy ne csak egy-egy témát mutassunk be, hanem témacsoportokat. Így kerül majd sor a Nádasdy huszárezred történetének korszakonkénti bemutatására, de egyben az ezredtulajdonosok és ezredparancsnokok kalandos életének a felvázolására. Néha egy-egy bekezdésben mutatunk be egy csatát, kiemelve, milyen szerepet játszottak abban a huszárok, máskor pedig részletesen tárgyalunk egy összecsapást. Hasonló a helyzet a fegyverek, egyenruhák esetében is. A témák rendkívül változatosak lehetnek és lesznek.
A múzeum nemcsak a tudományos kutatást veszi komolyan, hanem a feltárt ismeretek továbbadását. A kiállítások, a hozzá kapcsolódó ismeretátadás lehetőségeinek kihasználása nemcsak a vendégek biztonságérzetét növeli, hanem kedvét arra, ha ideje engedi, újra ellátogasson hozzánk. Nem feltétlenül a kiállítás valós termeibe, hanem a múzeum virtuális valóságába. (tzb)

Kapcsolódik:


Tetszett a cikk? Oszd meg másokkal is!

Egy megosztással munkánkat is segíted. Köszönjük!

Hírlevél

Ezért is küldünk hírlevelet jelenleg 15276 embernek.
Ha érdekel a történelem, a Nádasdyak élete, a huszárok vagy csak bepillantanál egy múzeum mindennapi életébe, érdemes egy kattintással feliratkozni hírlevelünkre.

Iratkozz fel most! »Programok a múzeumban


Huszármúzeum

Mi vagyunk a huszárok!
Állandó kiállítás

Nádasdy-vár

Programok a várban

100 éve történt

Képeslapok az első világháborúból

Sárvár Anno

Sárvár története a képeinken

Huszárok a neten

A Nádasdy Ferenc Múzeum Huszárgyűjteménye

Kövessen minket!A legfrissebb blogok

2022.03.10

Múzeumi imázsépítés. Kettő / Építőkövek

Blogsorozatunkban arra a kérdésre keressük a választ, vajon hogyan befolyás...

2022.02.17

Múzeumi imázsépítés. Egy / Általában

Lassan másfél évtizede beszélünk róla, nagyjából egy évtizede sokan má...

2022.01.20

A múzeum illúziója

A hírek új múzeumról írnak a fővárosban, ahová szívesen látogatnak el ...

2020.12.22

Még karácsonymúzeumok a világ minden tájáról

Folytatjuk blogbejegyzésünket a nagyvilág legérdekesebb karácsonyi múzeuma...

Szépkártya elfogadóhely

OTP, MKB, K&H