Keresés a weboldalon

Nádasdy III. Ferenc, gróf

Csejte, 1623. január 14. – Bécs, 1671. április 30. Politikus, országbíró, sárvári birtokos.

Nádasdy III. Ferenc (Magyar Nemzeti Múzeum)

Nádasdy Pál és Révay Judit egyetlen felnőtt kort megért fiúgyermeke protestánsnak született. Iskolaévei alatt evangélikus prédikációkat fordított, abban az időben, amikor a főnemesség soraiban szinte már alig maradtak protestánsok. Katolizáló anyjával is összeveszett annak második házassága miatt, 1643-ban azonban Esterházy Miklós nádor, és elsősorban annak világszép leánya, Júlia Anna hatására ő is katolikus hitre tért (1643. november 21.), így már felségül vehette szíve választottját, akinek kezéért korábban még a költő Zrínyi Miklós és a lengyel herceg is versengett.
Nádasdy Ferenc édesapja 1633-ban bekövetkezett halála után Vas vármegye főispáni tisztségét is elnyerte, ekkor épp csak 10 esztendős múlt. Katolizálása után gyorsan emelkedett a ranglétrán, királyi tanácsosi, kamarásmesteri, aranysarkantyús és birodalmi lovagi címeket kapott. A kor más nemeseihez hasonlóan utazásokat tett Itáliában és német földön is, ezek egyrészt tanulmányutak voltak, de a kapcsolatépítést, a műgyűjtést éppúgy szolgálták.
Nádasdy Ferenc kora híres műgyűjtőjének számított, Európa minden szegletéből műkincsek, drága tárgyak, díszes kötetek vándoroltak a gróf sárvári, pottendorfi vagy keresztúri kastélyába. "Magyar Krőzusnak" nevezték gazdagsága miatt. Kincseit tárházakban tartotta, sárvári kastélyát a család ősi nagyságát propagáló központként kívánta kiépíteni. Ezt a célt szolgálta az újonnan épített díszterem mennyezetére készült csataképsorozat, amely nagyapja, a Fekete bég dicső haditetteit mesélte el. Saját maga propagálását is szem előtt tartva nyomdákat tartott fenn birtokain, valamint 1664-ben Nürnbergben saját költségén adatta ki a hun és magyar vezérek és királyok életrajzát metszettekkel bemutató Mausoleum című munkát.
A Bécshez közeli pottendorfi kastélyt pedig azért vásárolta, hogy az udvarhoz közelebb kerülhessen. A gróf célja ugyanis a minél magasabb méltóságok, mindenekelőtt dédapja, Nádasdy Tamás méltóságának, a nádori címnek elnyerése volt. Ehhez kívánta megnyerni egyrészt a magyar rendeket, másrészt a Habsburg-udvart. Kívánsága nem teljesült, 1655-ban alulmaradt Wesselényi Ferenccel szemben, de cserébe országbíróvá emelték. Ezzel a Magyar Királyság hatalmi rendszerében a király és a nádor után következett. A kor hatalmi játszmái ma is tanulsággal szolgálnak, miként zajlottak a politikai vetélkedések az arisztokrácia tagjai között.
A magyar hadak fővezéri címét is igyekezett megszerezni, különösen az 1663-64-ben kitört háborúban, pedig a hadviselésben nem igazán jeleskedett. Mindenesetre a kanizsai ostromban, majd a szentgotthárdit megelőző körmendi ütközetben jelen volt bandériumával.
A vasvári béke gyors, a rendek megkérdezése nélküli megkötése osztályostársaihoz hasonlóan őt is mélységesen felháborította. Oratio című munkájában fel is tárja a magyarok baját, vádolva Bécset, de a művet kiadni már nem merte. A Zrínyi Miklós, majd Wesselényi Ferenc nádor körül szerveződő nemesi mozgalomhoz ő is csatlakozott. A szerződést 1666 nyarán írta alá Wesselényivel egy közös fürdőzés alkalmával. Decemberben ők és Zrínyi Péter pedig szövetségre léptek. Az oklevélben megfogadták, hogy az ország javára szövetkeznek, a szerződést titokban tartják, és egymást kölcsönös védelemben részesítik.

Nádasdy III. Ferenc

Eleinte a francia udvar, a Habsburgok örök ellenségének támogatását keresték. Vitnyédy István alá is írt egy szerződéstervezetet XVI. Lajos királlyal 1665-ben. 1667 márciusában Wesselényi halálával a mozgalom vezető nélkül maradt, ráadásul XIV. Lajos és Lipót is békét kötött, így a külső támogatás is elillant. A mozgalom új szövetségest vélt találni a szultáni udvarban, de a vasvári békét szem előtt tartó Porta beárulta az összeesküvést Bécsben. Nádor hiányában Nádasdyt nevezték ki nádori helytartónak, ezzel álma teljesült, a rendi méltóságok élére került. De a mozgalomban is vezető helyet kívánt magának kivívni Zrínyi Péterrel szemben, és ez a rivalizálás katasztrofális következményekkel járt. A törekvő, de valójában vezetésre alapvetően nem alkalmas Zrínyi és Nádasdy között kiéleződött az ellentét. A vezetők egymásra gyanakodtak, attól féltek, hogy előbb-utóbb a másik leleplezi a szervezkedést, ezért igyekeztek őt megelőzni. A pozícióharcban az ambiciózus vezetők egymást jelentették fel Bécsben. Az udvar pedig úgy tett, mintha a magukat feladó bűnösöknek megbocsátott volna. 1670 tavaszán kellett volna a felkelésnek kibontakoznia, de a császáriak időben lecsaptak. Zrínyi és sógora, Frangepán Ferenc Bécsbe menekültek és feladták magukat. A császári seregek hetek alatt felszámolták a kapkodva elindított, fejetlen mozgalmat.
Nádasdy ezalatt pottendorfi kastélyában várta sorsát. Bár rokonai, pártfogói figyelmeztették a menekülésre, ő maradt. 1670. szeptember 3-án katonák törtek rá, és hurcolták ágyából Bécsbe. A három fővádlott ellen már korábban összeállították a peranyagot, sorsuk nem lehetett kétséges. A kihallgatások során Nádasdy keményen védekezett, sőt támadott, de később beismerő vallomást tett, és lemondott a további védelemről. Felrótták neki 1668-ban írt Oratio című munkáját, amelyben hazájának bajaiért a Habsburgokat vádolta (bár kiadni nem merte). Sőt, Lipót császár egyes életrajzírói már a kivégzés után megjelent műveikben azt állították, hogy az 1668 elején a bécsi Burgban dühöngő tűzvészt is a magyar országbíró tervelte ki, valamint a néhány héttel később a pottendorfi kastélyban vendégeskedő császárt meg akarta mérgezni. Ezeket a munkákat a hízelgésként és a császári udvar propagada-hadjárataként kell értékelnünk, hiszen a korban az összeesküvés felszámolása, a „hitszegő” magyar urakkal való leszámolás hatalmas érdeklődést váltott ki egész Európában.
Hiába járt közben a pápa is érdekükben a császárnál, Lipót a kivégzés és birtokelkobzás mellett döntött. Csak a jobbkéz fejezés előtti levágásától tekintett el a kivégzés előtti napon „kegyelemből”. 1671. április 30-án Nádasdyt Bécsben, Zrínyit és Frangepánt Bécsújhelyen végezték ki. Nádasdy holttestét – bár gyermekei könyörögtek ez ellen – két órára közszemlére tették ki a városház udvarán. Gyermekeinek megtiltották, hogy a Nádasdy nevet viseljék (ezt majd csak 1681-től engedélyezték újra). Nádasdy Ferenc testét az általa alapított lékai Ágoston-rendi templomban, a családi kriptában helyezték örök nyugalomra hőn szeretett felesége mellé. Mérhetetlen vagyonának és műkincseinek zöme elveszett, a kutatók alig néhányat tudtak azonosítani belőle. Birtokai, így Sárvár is, más arisztokrata családok kezére került. A család egy időre elveszítette ugyan befolyását, de pár évtized alatt újra a magyar elitbe tudta felküzdeni magát. (szg)

Irodalom
Bessenyei József. A Nádasdyak. Budapest, 2005.
Pauler Gyula: Wesselényi Ferenc és társainak összeesküvése. I–II. kötet. Budapest, 1876.
Galavics Géza: A sárvári vár török-magyar csataképei 1653-ból. In: Söptei István (szerk.) Sárvár története. Győr, 2000.
Toma Katalin: Egy császári látogatás utóélete. I. Lipót Pottendorfban. In.: Fons 2002.
Toma Katalin: Gróf Nádasdy Ferenc országbíró politikusi pályaképe (1655–1666). Doktori disszertáció. Kézirat, Budapest, 2005.


Tetszett a cikk? Oszd meg másokkal is!

Egy megosztással munkánkat is segíted. Köszönjük!

Hírlevél

Ezért is küldünk hírlevelet jelenleg 15416 embernek.
Ha érdekel a történelem, a Nádasdyak élete, a huszárok vagy csak bepillantanál egy múzeum mindennapi életébe, érdemes egy kattintással feliratkozni hírlevelünkre.

Iratkozz fel most! »Programok a múzeumban


Huszármúzeum

Mi vagyunk a huszárok!
Állandó kiállítás

Nádasdy-vár

Programok a várban

100 éve történt

Képeslapok az első világháborúból

Sárvár Anno

Sárvár története a képeinken

Huszárok a neten

A Nádasdy Ferenc Múzeum Huszárgyűjteménye

Kövessen minket!A legfrissebb blogok

2022.03.10

Múzeumi imázsépítés. Kettő / Építőkövek

Blogsorozatunkban arra a kérdésre keressük a választ, vajon hogyan befolyás...

2022.02.17

Múzeumi imázsépítés. Egy / Általában

Lassan másfél évtizede beszélünk róla, nagyjából egy évtizede sokan má...

2022.01.20

A múzeum illúziója

A hírek új múzeumról írnak a fővárosban, ahová szívesen látogatnak el ...

2020.12.22

Még karácsonymúzeumok a világ minden tájáról

Folytatjuk blogbejegyzésünket a nagyvilág legérdekesebb karácsonyi múzeuma...

Szépkártya elfogadóhely

OTP, MKB, K&H