Keresés a weboldalon

Felhasználási feltételek

Érvényes: 2012. március 14-től

A jelen felhasználási feltételek a Nádasdy Ferenc Múzeum (9600 Sárvár, Várkerület u. 1.); a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.nadasdymuzeum.hu oldalain elérhetÅ‘ információs társadalommal összefüggÅ‘ szolgáltatások, weblap igénybevételének feltételeit tartalmazza.
Felhasználónak minÅ‘sül a Weblap látogatója, illetÅ‘leg mindenki, aki a Szolgáltató bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.
A Szolgáltató bármikor jogosult a felhasználási feltételek módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követÅ‘en bármely Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a Szabályzat módosítását.

Hírlevél

A Felhasználó e-mail címének megadásával feliratkozhat Hírlevél fogadására. A feliratkozáskor Felhasználó név és e-mail cím megadása kötelezÅ‘. Ezt követÅ‘en a Felhasználó az e-mail címére a Szolgáltató által elküldött visszaigazolásban lévÅ‘ link útján vagy egyéb, a Szolgáltató által meghatározott módon aktiválhatja feliratkozását.

A Weboldalon és a Hírlevélben elérhető tartalmak (cikkek, fotók, grafikák) szerzői jogi védelem alatt állnak.

A szerzÅ‘i jogok összessége a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyÅ‘n történÅ‘ megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem kereskedelmi célból történÅ‘ merevlemezre történÅ‘ lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató elÅ‘zetes írásbeli engedélyének hiányában.

A weboldalon szereplÅ‘ képeket bármelyik közösségi portálra (Facebook, Instagram, stb.) feltölteni TILOS! 
Amennyiben Ön a saját weboldalán a Weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást kíván elhelyezni, azt kizárólag a következÅ‘ módon teheti meg: „Forrás: Nádasdy Ferenc Múzeum www.nadasdymuzeum.hu
az aloldal közvetlen linkje”
Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközÅ‘en, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a Felhasználó felelÅ‘sségre vonása megtörténjen.