Keresés a weboldalon

A szerelem mindent legyőz?

Balassi Bálint szerelmi költészete

2019.02.13

Omnia vincit amor, a szerelem mindent legyőz, mondták az ókori rómaiak és nyomukban a későbbi korok emberei is. A szerelem előtt valóban nincsen akadály, legfeljebb a jó ízlés szabhat határokat.

Egykor azonban más gátak is emelkedhettek két epekedő ember között. A társadalmi helyzet, a vallás, a hírnév, a vagyon és a válások tilalma is megakadályozhatta, hogy a szerelmesek örökre egymáséi lehessenek.

Ez azonban csak az érem egyik oldala. Bár a vagyonosabb társadalmi csoportokban elterjedt volt az érdekházasság, a szerelem az ő életüket is megédesítette. Különösen a reneszánsz korától, a XV. századtól kezdve lehetünk tanúi az egyéni érzések előtérbe kerülésének. De még megmarad valami a középkori trubadúrok ideáljából.

Mind a lovagkor dalnokai, mind pedig kései magyar utódjuk, Balassi Bálint is, férjezett nő(k) iránt gyúltak szerelemre.  

Balassi valamikor az 1570-es végén, egri szolgálata idején ismerkedett meg kapitánya, Christoph Ungnad feleségével, Losonczi István temesvári hős leányával, Annával. A hölgy szerelme mintha ezt követően haláláig végigkísérte volna a költő és végvári vitéz életét. A legtöbb szerelmes versét hozzá írta, először saját nevén Annának nevezve szíve hölgyét, majd később Júliának keresztelte el őt énekeiben. Anna azonban, ha néha el is fogadta „lovagja” közeledését, végül mindig visszautasította a heves udvarlót, még azt követően is, amikor megözvegyült.

Balassi hősszerelmeshez illendően kisebb ajándékokkal is próbált kedveskedni hölgyének, volt, hogy gyűrűt küldött, talán verset is mellékelve hozzá:

„Eredj édes gyűrűm, majd jutsz asszonyodhoz,

Ki viszen tégedet csókolni szájához,

Ó hogy nekem ahoz

Nem szabad most mennem, én vigasztalómhoz!”

A szerelem mindent legyőz?

A gyűrű és az üzenet emlékeztető azért, hogy a hölgy ne feledkezzen meg udvarlójáról, aki „búskodik magában/Hogy nem részesülhet ő nyájasságában”.

Máskor násfát küld, amelyen pelikán volt látható utalva arra, hogy:

„Íme az Pellikán az ő fiaiért

Mint szaggatja szüvét azoknak éltekért,

Csak hogy élhessenek, szüvébül ont ő vért.”

Érzékletes hasonlatokkal igyekszik kifejezni Anna szépségét: „mint hogy gyémánt drágább és szebb minden kőnél/Így ő is mentől szebb minden szép szüzeknél”.

Másik alkalommal:

„A Paradicsomba termett szép új rózsa dicsőséges orcája,

Testszín ruhájába aki őtet látja, szép Vénusnak alítja,

Új formában illik, mint nap úgy tündöklik gyöngy között fényes haja,


Duna lefoltába rugaszkodott sajka mely sebességgel mégyen,

Táncát ő úgy járja, merőn áll dereka mintha csúszna sík jégen,

Valahova lépik, sok szemek kísérik csudálván jár mely szépen.”

A szerelem mindent legyőz?

A hét bolygóhoz hasonlítja Júliát:

„Fejér ábrázatot mutat a teljes hold, fénlik mint tiszta ezüst,

Julia is fejér, kivel szép tej sem ér, sem gyolcs, kit nem fogott füst…”,

majd folytatja a felsorolást. Minden bolygó Anna egy tulajdonságával egyezik: „tudós, mint az Merkúrios”, legyőzi őt, mint Mars, „gyönyörő, ékes, kedves, illendő”, ezek Vénusz tulajdonságai. Jóságos, mint Jupiter, de „kedvetlen s haragos” hozzá, akárcsak Szaturnusz, mégis ő az egyetlen, aki beragyogja Balassi életét, ahogy a Nap a Földet.

Egy versében, a visszhanggal, Ekhóval felesel a költő, és a tünemény szójátékban ismétli el a köztük lévő bonyolult kapcsolatot. A sorfüzér az ágytól, vágyai netovábbjától eljut az ölésig, az elutasításig, majd a reményig: „talám meg is adja és szüvét fordítja hozzám meg szerelemben”.

Balassit valósággal égeti, kínozza az érzés, eleped Annáért. A szerelem számára tűz, de egyben rabság, kín, csapda és bizonytalanság. Azonban számára nincsenek feltételek, megadja magát, elfogadja, hogy „övé szegény fejem”. Egyik versében a versfők (azaz a versszakokat kezdő betűk) kiadják vágyott célját: Balassi Bálinthé Anna.

Balassi minden lehetséges közbenjárót felkér, hogy üzenhessen vele szíve választottjának, illetve, hogy segítsenek neki tolmácsolni érzéseit. Követ lehet a fülemüle, aki szabadságával, vidám, szép énekével, egészségével, pont a költő ellentéte. A leggyakoribb közvetítő az antik mitológiák szerelemistene, Cupido, akihez, közeli kapcsolatban lévén Vénusszal, a szerelem istennőjével, nagyobb reményeket táplál. Amikor azonban csalódást okoz, kemény szemrehányásokkal illeti a „mérges nyíllal” őt és Júliát megsebző istent:

„Ez-é a fogadás, kit anyád szavával

Hitedre fogadván énnekem te mondál?

Ó szégyen, eborca, mely igen megcsalál!”

A szerelem mindent legyőz?

Losonczi Anna végül Forgách Zsigmondnak nyújtotta a kezét, Balassi kétségtelenül mély érzésekből táplálkozó ostroma sikertelen maradt. Talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy az 1580-as évek végén elhagyta Magyarországot és Lengyelországba távozott. Tudjuk, hogy ott ismerkedett meg másik szerelmével, Céliával, akinek beazonosítása máig nem sikerült maradéktalanul. Leginkább Wesselényiné Szárkándy Annát sejtik a rejtélyes név mögött, akit Balassi Júliához hasonlatosnak látott:

„Egyenlő két rózsa kinek mind pirosa, állapatja, színe egy,

Sem egy ágon termett, kit zöld levél fedett, nem hasonlóbb két meggy,

Mert ez Júliához, kinek szép voltához gerjedek mint Aethna-hegy.”

Ez a szerelem is beteljesületlen maradt, hiszen az asszony férjnél volt. Legtöbb versének címzettjei, Anna-Júlia és Célia mellett mások is „felgerjesztették” a lángot a könnyen szerelembe eső költőben, így Bebek Judit nevére írt énekében, akinek:

„Erkölcse szelíd és szemérmetes, emberséggel elegy,

Édes ajka piros, szinte oly mint jól meg nem ért meggy,

Jeles tréfájú, édes beszédű szavában ő mindegy.


Kiki ővele táncát eljárni oly igen kívánja,

Mert mint főr után ha magasságbul magát sólyom rúgja,

Oly nagy sebesen táncát ő járja, nem mozdul dereka.”

A szerelem mindent legyőz?

Balassi csodálatos metaforákban tudta kifejezni szerelmeinek testi és lelki adottságait, mozdulatait, viselkedését. Zsuzsanna, a „citerás lengyel leány” „kis szája, szép orcája, mint pünkösti új rózsa,/Fényes haja nap csillaga vagy sárarany sárgája,/Vékony derekacskája”, aki a költő szívét „mint drágakövet” tartja magánál. Azt nem tudjuk, végül melyik hölggyel lehetett boldog, ha csak egy rövid pillanatra is.

Mert két nagy szerelme végül beteljesületlen marad, de ennek „köszönhetően” vált Balassi a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakjává. Ha nem kellett volna hosszú éveken keresztül ostromolnia, megajándékozgatnia, Anna, majd Célia miatt gyötrődnie, hanem megházasodik, visszavonul a családi életbe, feltehetően nem tekinthetnénk Balassira a hazai költészet, sőt a hazai irodalom megújítójára, a reneszánsz költészet legnagyobb alakjára.

Tegyük hozzá, Balassi Bálint minden valószínűség szerint a házasságot, a szerelem beteljesülését választotta volna. Ő is épp olyan ember volt, telve érzésekkel, szenvedéllyel, álmokkal és vágyakkal, akárcsak mi. És ki ne vágyna álmai és vágyai megvalósulására, érzései beteljesülésére?

A szerelem mindent legyőz… csak magát, a szerelmet nem.


Tetszett a cikk? Oszd meg másokkal is!

Egy megosztással munkánkat is segíted. Köszönjük!

Szibler Gábor

történész-muzeológus
A történelem nem unalmas, hanem felfedezésre váró ismeretlen világ.

szibler.gabor@nadasdymuzeum.hu

Hírlevél

Ezért is küldünk hírlevelet jelenleg 14994 embernek.
Ha érdekel a történelem, a Nádasdyak élete, a huszárok vagy csak bepillantanál egy múzeum mindennapi életébe, érdemes egy kattintással feliratkozni hírlevelünkre.

Iratkozz fel most! »Programok a múzeumban

2022. június 06. hétfő 14:00-17:00 óra
Zsák a foltját…

Huszármúzeum

Mi vagyunk a huszárok!
Állandó kiállítás

Nádasdy-vár

Programok a várban

100 éve történt

Képeslapok az első világháborúból

Sárvár Anno

Sárvár története a képeinken

Huszárok a neten

A Nádasdy Ferenc Múzeum Huszárgyűjteménye

Kövessen minket!A legfrissebb blogok

2022.03.10

Múzeumi imázsépítés. Kettő / Építőkövek

Blogsorozatunkban arra a kérdésre keressük a választ, vajon hogyan befolyás...

2022.02.17

Múzeumi imázsépítés. Egy / Általában

Lassan másfél évtizede beszélünk róla, nagyjából egy évtizede sokan má...

2022.01.20

A múzeum illúziója

A hírek új múzeumról írnak a fővárosban, ahová szívesen látogatnak el ...

2020.12.22

Még karácsonymúzeumok a világ minden tájáról

Folytatjuk blogbejegyzésünket a nagyvilág legérdekesebb karácsonyi múzeuma...

Szépkártya elfogadóhely

OTP, MKB, K&H